Bosnian English French German Italian Turkish

Upis studenata - prvi i drugi ciklus studija akademske 2016/2017. godine

Edukacijski fakultet nalazi se u sastavu Univerziteta u Travniku i jedan je od najprestižnijih privatnih fakulteta u Bosni i Hercegovini i jugoistočnoj Europi.

 

Edukacijski fakultet djeluje u području visokog obrazovanja i naučnoistraživačkog rada i obrazuje studenate za profesionalno i odgovorno izvršavanje društvenih i radnih zadataka. Gotovo cijelu deceniju Edukacijski fakultet je pokretač i nosilac promjena i kreator novih vrijednosti u gradu Travniku i Srednjobosanskom kantonu, ali i u bosanskohercegovačkom društvu općenito.

Maturantima mnogih srednjih škola u Bosni i Hercegovini Edukacijski fakultet je putem multimedijalnih prezentacija u najkraćem predstavio svoj rad, organizaciju, resurse, prepoznatljivosti, projekte i aktivnosti. Počevši od šestog mjeseca ove godine Edukacijski fakultet je otvorio svoja vrata za sve one maturante i buduće studente koji žele dobiti informaciju više i lično posjetiti fakultet.

Za detaljne informacije prilikom posjete budući studenti mogu se obratiti u Studentsku službu fakulteta (030 540 876), voditeljici studija Mr. sci. Amri Tuzović (061 225 299) ili u Ured za promotivnu kampanju – Ma. sc. Maid Omerović (061 239 805), Mr. sci. Dženan Kos (062 165 305), Ma. sc. Jasmin Hrnjić (061 143 800), Ma. sc. Emina Terzić (030 540 877), Ass. Aljo Delić (061 958 879).

Print Email

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com

     

Menu

Menu