Bosnian English French German Italian Turkish

Fakultet

O Edukacijskom fakultetu

Kineziološki fakultet osnovan je koncem 2006. godine kada postaje sastavnica prvog privatnog univerziteta u gradu Travniku – Univerziteta u Travniku. Ubrzo nakon osnivanja Kineziološki fakultet osigurava prvi ugovor o saradnji i stiče uslove za angažiranje nekih od najistaknutijih i najpriznatijih članova akademske zajednice naše zemlje i zemalja okruženja.   

U prvoj akademskoj godini Kineziološki fakultet raspisuje konkurs za upis na četiri studijska smjera prvog ciklusa studija – Opća kineziologijaSportski menadžmentSpecijalne namjene (vojska policija i zaštitari) i Sport – trenerska.

Početkom 2009. godine Kineziološki fakultet premješta svoje sjedište iz travničkog naselja Kalibunar u novu – vlastitu zgradu u ulici Aleja konzula broj 5. Iste godine Kineziološki fakultet mijenja naziv u Edukacijski fakultet, te pored postojećih studijskih smjerova uvodi nove smjerove – Razredna nastavaB/H/S jezik i književnostInformatika i matematika.

Opredjeljenje menadžmenta fakulteta da, s jedne strane, u temelje institucije ugradi, za to vrijeme nove metode pristupu nastavnom radu u procesu visokog obrazovanja, kao što su interaktivna nastavastudent kao subjekt nastavnog procesastalna dostupnost profesora i asistenata studentimaažurnost u radu studentske službeažurnost u radu drugih službi fakulteta te da se, s druge strane, orijentira prema promociji kulture kvaliteta i ulaganja u ljudske i fizičke resurse rezultirali su stalnim rastom broja ukupno upisanih studenata iz naše zemlje, ali i studenata iz susjednih zemalja, Evrope i svijeta.

Naredno poglavlje u historiji Edukacijskog fakulteta označilo je otvaranje drugog ciklusa – postdiplomskog studija na trima studijskim smjerovima – Opća kineziologija, Sport i Edukacijski menadžment.

Početkom akademske 2013/2014. godine zaključen je projekat do sada najveće materijalne investicije u proširenje prostora i unapređenje materijalno-tehničkih resursa u okviru kojega je učilišni ambijent proširen za dodatnih 3.000 kvadratnih metara prostora uređenog prema najstrožijim kriterijima u oblasti standarda savremenog visokog obrazovanja. Zahvaljujući tome danas se nastavni proces na Edukacijskom fakultetu odvija u učionicama, multimedijalnim učionicama, amfiteatrima, informatičkim kabinetima i konferencijskim salama, dakle, u ambijentu koji na ukupnih 5.000 kvadratnih metara kvalitetnog i reprezentativnog prostora premašuje evropske i svjetske granice.

Posljednje poglavlje u skoro deceniju dugoj historiji Edukacijskog fakulteta označilo je otvaranje trećeg ciklusa – doktorskog studija u području društvenih, humanističkih i prirodnih nauka, odnosno u poljima nauka o menadžmentu, kinezioloških, pedagoških, psiholoških, odgojnih, jezičkih, književnih, matematičkih, informatičkih i sigurnosnih nauka.

Opća motivacija, namjera i slogan koji slijedi menadžment, uposlenici, ali i studenti Edukacijskog fakulteta koji i definiraju njegovu prirodu i identitet sažeti su u na prvi pogled jednostavnom, ali semantički itekako konotativnom jezičkom izrazu – Opredijeljeni za izvrsnost! Pritom, a što je jako važno, motivacija, namjera i slogan – Opredijeljeni za izvrsnost! kao trajni elementi vizije Edukacijskog fakulteta ogledaju se u jasnoj zamisli fakulteta kao najprestižnijeg bosanskohercegovačkog i regionalnog privatnog fakulteta. 


 

Print Email

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com

     

Menu

Menu