Bosnian English French German Italian Turkish

Smjerovi

 •     Četverogodišnji dodiplomski studij;
 •     Trogodišnji studij za edukaciju kadrova u sportu;
 •     Postdiplomski studij;
 •     Doktorski studij.

 1.     NOVINARSTVO,  (3+2)
 2.     KINEZIOLOGIJA , opći smjer (SPORT) 4 + 1
 3.     PEDAGOGIJA I PSIHOLOGIJA 4 + 1
 4.     RAZREDNA NASTAVA 4 + 1
 5.     PREDŠKOLSKI ODGOJ 4 + 1
 6.     B/H/S JEZIK I KNJIŽEVNOST 4 + 1
 7.     MATEMATIKA I INFORMATIKA 4 + 1
 8.     RAZREDNA NASTAVA I B/H/S JEZIK I KNJIŽEVNOST 4 + 1
 9.     SPORTSKI MENADŽMENT 3 + 2
 10.     SPECIJALNE NAMJENE (vojska, policija i zaštitari) 3 + 2
 11.     SPORT (trenerska) 3 + 2

 


 

PrintEmail

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com

     

Menu

Menu