Bosnian English French German Italian Turkish

Edukacijski menadžment

Studijski program drugog ciklusa – postdiplomskog studija Edukacijski menadžment na Edukacijskom fakultetu kreiran je u skladu sa zahtjevima Bolonjske deklaracije i savremenim tokovima naučnog osposobljavanja studenata za obavljanje menadžerskih funkcija u odgojno-obrazovnom sistemu na svim nivoima njegova provođenja.

Sistem obaveznih i izbornih modula koncipiranih za potrebe znanstvenog osposobljavanja budućih magistara edukacijskog menadžmenta uspostavlja osoben koncept studija, koji studentima pruža raznolike mogućnosti za usvajanje stručnih i znanstvenih kompetencija u razini drugog ciklusa – postdiplomskog studija te ih, pored osnovne zadaće, profilira i za obavljanje različitih drugih djelatnosti koje podrazumijevaju aktivnosti magistra edukacijskog menadžmenta.

Po završetku drugog ciklusa – postdiplomskog studija Edukacijski menadžment student stiče zvanje master/magistar menadžmenta u edukaciji – 60 ili 120 ECTS.


 

Print Email

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com

     

Menu

Menu