Bosnian English French German Italian Turkish

Razredna nastava

Studijski program prvog ciklusa – dodiplomskog studija Razredna nastava na Edukacijskom fakultetu kreiran je prema zahtjevima Bolonjske deklaracije i savremenim tokovima u osnovnoškolskoj nastavi uzrasta od 1. do 5. razreda pažljivim izborom predmeta s područja odgojnog i obrazovnog osposobljavanja budućih profesora razredne nastave.

Sistem obaveznih i izbornih predmeta/kolegija iz područja odgoja, pedagogije, psihologije, jezika, književnosti, matematike i drugih interdisciplinarnih područja razredne nastave studentima pruža raznolike mogućnosti za usvajanje dodatnih stručnih kompetencija te ih profilira za uspješno provođenje složenih programa u radu sa učenicima najmlađih uzrasta osnovne škole.

Po završetku prvog ciklusa – dodiplomskog studija Razredna nastava student stiče zvanje bachelor / profesor razredne nastave – 240 ECTS.

Studijski program drugog ciklusa – postdiplomskog studija Razredna nastava na Edukacijskom fakultetu kreiran je također u skladu sa zahtjevima Bolonjske deklaracije i savremenim tokovima naučnog osposobljavanja studenata za obavljanje najsloženijih poslova i zadataka u osnovnoškolskoj nastavi uzrasta od 1. do 5. razreda.

Sistem obaveznih i izbornih modula koncipiranih za potrebe znanstvenog osposobljavanja budućih magistara razredne nastave uspostavlja osoben koncept studija, koji studentima pruža raznolike mogućnosti za usvajanje stručnih i znanstvenih kompetencija u razini drugog ciklusa – postdiplomskog studija te ih, pored osnovne zadaće, profilira i za obavljanje različitih drugih djelatnosti koje podrazumijevaju aktivnosti magistra razredne nastave.

Po završetku drugog ciklusa – postdiplomskog studija Razredna nastava student stiče zvanje master / magistar razredne nastave – 60 ECTS.


 

Print Email

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com

     

Menu

Menu