Bosnian English French German Italian Turkish

Specijalne namjene

Studijski program prvog ciklusa – dodiplomskog studija Specijalne namjene na Edukacijskom fakultetu kreiran je prema zahtjevima Bolonjske deklaracije i savremenim tokovima u sportu te specijalističkim dostignućima u organizaciji i pripremi jedinica specijalnih namjena (vojske, policije i zaštitara) pažljivim izborom predmeta s područja sportskog i sigurnosnog osposobljavanja budućih bachelora specijalnih namjena.

Sistem obaveznih i izbornih predmeta/kolegija iz područja sporta, sigurnosti, pedagogije, psihologije i drugih interdisciplinarnih područja specijalnih namjena studentima pruža raznolike mogućnosti za usvajanje dodatnih stručnih kompetencija te ih profilira za uspješno obavljanje poslova u jedinicama specijalnih namjena – vojsci, policiji i zaštitarskim agencijama.

Po završetku prvog ciklusa – dodiplomskog studija Specijalne namjene student stiče zvanje bachelor specijalnih namjena – 180 ECTS.

Studijski program drugog ciklusa – postdiplomskog studija Specijalne namjene na Edukacijskom fakultetu kreiran je također u skladu sa zahtjevima Bolonjske deklaracije i savremenim tokovima naučnog osposobljavanja studenata za obavljanje najsloženijih poslova i zadataka u jedinicama specijalnih namjena (vojska, policija i zaštitari).

Sistem obaveznih i izbornih modula koncipiranih za potrebe znanstvenog osposobljavanja budućih magistara specijalnih namjena uspostavlja osoben koncept studija, koji studentima pruža raznolike mogućnosti za usvajanje stručnih i znanstvenih kompetencija u razini drugog ciklusa – postdiplomskog studija te ih, pored osnovne zadaće, profilira i za obavljanje različitih drugih djelatnosti koje podrazumijevaju aktivnosti magistra specijalnih namjena.

Po završetku drugog ciklusa – postdiplomskog studija Specijalne namjene student stiče zvanje master / magistar specijalnih namjena – 120 ECTS.


 

Print Email

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com

     

Menu

Menu