Bosnian English French German Italian Turkish

Način realizacije

 • REALIZACIJA STUDIJA

  I semestar

  Zajednički moduli

  Opća metodologija 

  Testiranje i mjerenje

  Metode analize podataka

  II semestar

  Obavezni moduli

  (4 predmeta)

  Predmeti iz uže naučne oblasti

  III semestar

  Istraživački moduli

  (1 predmeta)

  Istraživanje u užoj naučnoj oblasti

   

  Prijava projekta doktorske disertacije

  IV semestar

  Odbrana projekta doktorske disertacije

   

  Publikovanje prvog obaveznog istraživačkog rada

  V semestar

  Izrada doktorske disertacije

   

  Publikovanje drugog obaveznog istraživačkog rada

  VI semestar

  Izrada doktorske disertacije

   

  Odbrana doktorske disertacije pred Komisijom

   

  Javna odbrana doktorske disertacije

 

Print Email

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com

     

Menu

Menu