Bosnian English French German Italian Turkish

II ciklus - postdiplomski studij

 

 Studijski smjerovi drugog ciklusa - postdiplomskog studija na Edukacijskom fakultetu: 


  • Novinarstvo - 120 ECTS;
  • Razredna nastava - 60 ECTS;
  • Pedagogija i psihologija - 60 ECTS;
  • Matematika i informatika - 60 ECTS;
  • Opća kineziologija - 60 ECTS;
  • B/H/S jezik i književnost - 60 ECTS;
  • Edukacijski menadžment - 60 ECTS / Edukacijski menadžment - 120 ECTS;
  • Sportski menadžment 120 ECTS;
  • Specijalne namjene - 120 ECTS.

Print Email

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com

     

Menu

Menu